Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

2020

Posiedzenie Zarządu w dniu 01.10.2020
 1. Przedyskutowano potrzebę zorganizowania zebrania ogólnego naszego koła oraz  jego prawdopodobną tematykę. Ze względu na zaostrzającą się sytuację epidemiologiczną COVID-19, Zarząd zdecydował o przełożeniu zebrania na termin późniejszy. Koleżanki i Koledzy zostaną powiadomieni o terminie zebrania, gdy sytuacja na to pozwoli.
 2. Przedyskutowano zasadnicze tematy odbytego niedawno wyjazdowego posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia w Bydgoszczy i Grudziądzu. Jednocześnie informujemy Koleżanki i Kolegów, że całkowity koszt wyjazdowego zebrania w Bydgoszczy i Grudziądzu pokrył Zarząd Główny.
 3. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dotyczącymi naszego planu działania na przyszły rok, wysłano do komendanta 11 WOG poniższe pismo z załącznikiem:
 


 
 
 
 
 
 
 4. Zdecydowano o wystąpieniu do Zarządu Głównego z wnioskiem o wyróżnienie  Pamiątkową Gwiazdą Weterana 9 naszych członków. Przyznane medale zostaną wręczone na ogólnym zebraniu koła.
 
5. Ze względu na sytuację epidemiologiczną mocno dyskutowano nad celem i sposobem zorganizowania naszego dorocznego spotkania opłatkowego. Zdecydowano o zarezerwowaniu terminu w Messie Oficerskiej na dzień 22 grudnia 2020 roku, z możliwością odwołania  spotkania jeśli sytuacja pandemii nie ulegnie poprawie.

Za Zarząd koła nr 1

 

Andrzej Jarzębowski

 

******************************************************************************************** 
Posiedzenie Zarządu w dniu 02.09.2020

Jedynym punktem posiedzenia w dniu dzisiejszym było szczegółowe omówienie programu Wyjazdowego Posiedzenia Zarządu Głównego w Bydgoszczy i Grudziądzu w dniach 10-13 września 2020 roku.

Ustalono i przydzielono zadania zgodnie z wcześniej przygotowanym i uzgodnionym planem posiedzenia.

Szczegółowy plan posiedzenia umieszczono w aktualnościach bieżących. 

Za Zarząd koła nr 1

 

Andrzej Jarzębowski

*******************************************************************************************

Posiedzenie Zarządu w dniu 21.05.2020


Podczas posiedzzenia omówiono następujące sprawy:
 
 1. Dyscyplina opłacania składek jest jednym z ważniejszych obowiązków członka naszego Stowarzyszenia. Niestety wielu członków lekcważy sobie ten problem, stawiając w trudnej sytuacji budżet Koła. Na skutek niepłacenia składek przez okres 2 lat, zgodnie z §24 pkt 1 ust b statutu Stowarzyszenia Zarząd podjął decyzję o skreśleniu z listy Stowarzyszenia 12 naszych członków. Zarząd wyśle pisemne propozycje decyzji do każdego z ww osób i zgodnie ze statutem obowiązuje 30 dniowy termin na odwołanie się od tej decyzji. Zgodnie ze statutem decyzja o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia będzie dyskutowana i zatwierdzona na najbliższym ogólnym zebraniu Koła. Ze względu jednak na aktualną sytuację związaną z ograniczenimi epidemiologicznymi, w oczekiwaniu na decyzję zebrania, ze wzgledów finansowych stan liczebny naszego koła ulegnie stosownemu zmniejszeniu w terminie 30 dni.
 2. Przedyskutowano propozycje wyróżnień pamiątkowymi medalami XX lecia naszego Stowarzyszenkia. KOszt medali będzie pokryty z budżetu Koła.
 3. Rozpatrzono propozycje wyróżnienia kilku naszych członków Złotym Medalem Za Zasługi dla SKMP ONZ. Zaproponowano wyróżnienie najstarzych wiekiem oraz stażem w naszym Stowarzyszeniu.
 4. W dobie Zagrożeń koronawirusem Covid-19, zachęcamy do przeglądania naszych stron internetowych..
 5. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią wirusa Covid-19, centralne obchody Dnia Weterana w dniu 29 maja 2020 roku w Lublinie, będą niestety z wiadomych względów okrojone. Szczegóły tej decyzji za  Centrum Weterana podamy w Aktualnościach w następnych dniach.


Za Zarząd koła nr 1
Andrzej Jarzębowski
************************************************************************
Posiedzenie Zarządu w dniu 04.03.2020 roku

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
 
 1. Dokonano przeglądu dyscypliny finansowej koła. Niestety pewna grupa naszych członków nie opłaca  składek, wobec czego na wniosek skarbnika koła Zarząd zdecydował o przedstawieniu na najbliższym zebraniu ogólnym koła wniosku o skreślenie 10 osób z listy członków naszego Stowarzyszenia. 
 2. Ustalono ostatecznie termin zawodów strzeleckich pomiędzy kołem 22 z Grudziądza a kołem nr 1 z Bydgoszczy o puchar Prezesów. Zawody odbędą się pomiędzy drużynami 8-osobowymi,  na strzelnicy Zawiszy 28 marca 2020 roku o godzinie 12.00. Będzie ponadto możliwość sprawdzenia umiejętności strzeleckich przez naszych członków. Zapraszamy również rodziny. Przed zawodami, w salce na Zawiszy o godzinie 11.30 odbędzie się ogólne zebranie naszego koła.
 3. Rozpatrzono propozycje wyróżnienia członków naszego koła odznaczeniami Stowarzyszenia, które będą wręczane w Dniu Weterana.
 4. Członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia uprzejmie prosimy sie o przekazanie 1% swoich podatków z PIT . Nr KRS SKMP ONZ znajduje sie na naszej stronie głównej.
 5. Przyjęto propozycje organizacji w dniach 16 - 19.09.2020 roku spotkania z naszymi czeskimi kolegami z Brna. O szczegółach wyjazdu do Brna będziemy informowali na bieżąco.
 6. Rozpatrzono propozycję przyjęcia w poczet członków naszego koła kolegi mjr. Andrzeja Hendlera, uczestnika misji pokojowej UNDOF w Syrii w 1986 roku.
 

Za Zarząd koła nr 1
Andrzej Jarzębowski
****************************************************************************************

Specjalne posiedzenie Zarządu w dniu 19.02.2020 roku

 1. Podczas specjalnego polączonego posiedzenia Zarządu Koła z Komisją Rewizyjną dokonano podsumowania minionego roku budżetowego Koła oraz działania Zarządu.  Komisja Rewizyjna pozytywnia zaopiniowała prowadzenie budżetu oraz przedstawiła wnioski w sprawie opłacalności składek przez członków Koła. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej będzie przedstawione na ogólnym zebraniu Koła.
 2. Informujemy Koleżanki i Kolegów, że w dniu 26 lutego 2020 roku o godzinie 10.00 w Kinoteatrze Inspektoratu Wsparcia (Bydgoszcz ul. Dwernickiego) odbędzie sie otwarte spotkanie Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ z weteranami. Spotkanie otwarte, wstep wolny.
 3. Informujemy, że zgodnie z planem zamierzeń Koła na rok 2020 w dniu 28 marca 2020 roku, w sobotę o godzinie 12.00 na strzelnicy Zawisza organizujemy zawody strzeleckie o puchar Prezesa. Ponadto w tym dniu przed zawodami przewidujemy krótkie doroczne Zebranie koła w celu poinformowania czlonków o bieżących sprawach jak również zatwierdzenia wcześniejszych decyzji podjętych przez Zarząd.

Za Zarząd koła nr 1
Andrzej Jarzębowski
****************************************************************************************
Posiedzenie Zarządu w dniu 04.02.2020 roku
Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
 1. Na nasze pismo gratulacyjne do nowomianowanego dyrektora Centrum Weterana (tekst poniżej):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Otrzymaliśmy miłą odpowiedź:                                                                                                                                                                                                                                                                          

 2. Omówiono sprawy rozwoju naszej strony internetowej.

 3. Podjęto decyzję o przyjęciu do naszego koła jako członka wspierającego kol. ppłk rez. Jerzego Breyera. Decyzje Zarządu kołą będą zatwierdzone na corocznym zebraniu koła.

 4. Koło nr 18 Koszalin organizuje w dniach 22-24 maja spotkanie integracyjne weteranów w m. Sarbinowo nad morzem. Chętni koledzy z małżonkami mile widziani. Przewidywany pełny koszt spotkania to 100 zł/osobę/dzień - razem koszt spotkania dla dwóch osób wyniesie 400 zł. Dojazd własny.. Zgłoszenia do kol. Kurowskiego tel. 696-761-185/

 5. W III dekadzie marca planujemy razem z kołem 22 z Grudziądza tradycyjne zawody strzeleckie na bydgoskiej Zawiszy o puchar Prezesów kól nr 1 i nr 22. Za organizację odpowiedzialni będą koledzy Jerzy Ptzyjemski i kol. Zygmunt Czaja. Zgłoszenia chętnych do wzięcia udziału w zawodach przyjmuje kol. Przyjemski tel.663-728-025.

 6. Przypominamy, że coroczne Święto Weterana będziemy obchodzić tradycyjnie przed Muzeum Wojsk Lądowych i w Mesie Oficerskiej w Bydgoszczy w dniu 29 maja 2020 roku. Planujemy zacząć o godzinie 17.00.

 7. Informujemy, że co dwa miesiące będzie sie ukazywał Biuletym Zarządu Głównego.. Wkrótce będzie widoczny na naszej stronie i prawdopodobnie na stronie Zarządu Głównego SKMP ONZ.

Za Zarząd koła nr 1
Andrzej Jarzębowski
*******************************************************************************************
Posiedzenie Zarządu w dniu 14.01.2020 roku
Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
 
 1. Prezes naszego koła kol. R. Keller przedstawił najważniejsze punkty obrad plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego SKMP ONZ z dnia 11.02.2020 r:: 
 2. nowym Sekretarzem Generalnym Zarządu Głównego został jednogłośnie wybrany kol. Marek Sobieraj;
 3. na skutek niskiej aktywności rozwiązano koła nr 2 i 4;
 4. przyjęto po sprawozdaniu skarbnika preliminarz wydatków na 2020 rok;
 5. zarząd przyjął plan pracy na 2020 rok.
 6. Omówiono plan i nasz udział w I Biegu Weterana  „Śladami Niepodległości w 100. Rocznicę Powrotu Bydgoszczy do Macierzy oraz 20. Rocznicy Utworzenia SKMP ONZ. Szczegółowy regulamin biegu można znaleźć TUTAJ.
 7. Informujemy koleżanki i kolegów, że nasze doroczne obchody Dnia Weterana działań poza  Granicami Państwa odbędą się jak co roku przed Muzeum WL oraz w Mesie Oficerskiej w dniu 29 maja 2020 roku. Spotykamy się o godzinie 17.00.
 8. Jak co roku w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17.00 w kinoteatrze IW SZ wyświetlane są filmy. Szczegóły można znaleźć na stronach klubu IW SZ . Seanse są bezpłatne.
 
Za Zarząd koła nr 1
Andrzej Jarzębowski
*******************************************************************************************